Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

Κριτήριο αξιολόγησης στη Φυσική γενικής παιδείας Β λυκείουΚριτήριο αξιολόγησης στη Φυσική γενικής παιδείας Β λυκείου

ΘΕΜΑ 1o:

Βρείτε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

1. Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία q και 2q βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν με δύναμη μέτρου F. Διπλασιάζουμε το ένα από τα δύο φορτία και τη μεταξύ τους απόσταση. Τότε η δύναμη θα γίνει:

α. 2F             
β. F                       
γ.  F/2     
δ. F/4

2.   Αν διπλασιάσουμε την απόσταση των οπλισμών του επίπεδου πυκνωτή, η χωρητικότητα:

α.    διπλασιάζεται,       β. μένει σταθερή,   
γ. υποδιπλασιάζεται,   δ. τετραπλασιάζεται

3.  Το ρεύμα βραχυκύκλωσης μιας ηλεκτρικής πηγής.
α. είναι το ρεύμα που διαρρέει την πηγή όταν οι πόλοι της συνδέονται με αντιστάτη άπειρης αντίστασης.
β. είναι το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να διαρρέει την πηγή.
γ. είναι μηδέν, αν η πηγή είναι ιδανική.
δ. έχει τιμή που εξαρτάται από τη συνολική αντίσταση του κυκλώματος που τροφοδοτεί η πηγή.

4.  Ρευματοφόρος αγωγός τοποθετείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο έτσι ώστε το μήκος του να είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Αν ο αγωγός στραφεί έτσι ώστε τώρα να σχηματίζει γωνία 300 με τις δυναμικές γραμμές, το μέτρο της δύναμης που δέχεται από το μαγνητικό πεδίο:
α. διατηρείται σταθερό                                                
β.  μειώνεται κατά 50%
γ. μειώνεται κατά 25%                                                
δ. διπλασιάζεται

5. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

α. Η ειδική αντίσταση ενός υλικού μετριέται σε Ω×m.
β. Η 1kWh είναι μονάδα ηλεκτρικής ισχύος.
γ. Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εξαρτάται από το φορτίο του.
δ. Ο κανόνας Lenz είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας.
ε. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού είναι αντιστρόφως ανάλογο με την ακτίνα του αγωγού.

ΘΕΜΑ 2ο

1.  Λαμπτήρας έχει χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας (24W, 12V).
Αν τον τροφοδοτήσουμε με τάση 24V πόση αντίσταση πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά με το λαμπτήρα ώστε αυτός να δουλεύει κανονικά;

α. 6Ω     β. 12Ω     γ. 4Ω

Ποια είναι η σωστή απάντηση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

2. Κυκλικός αγωγός ακτίνας R διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Ευθύγραμμος αγωγός τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με τον κυκλικό  και σε απόσταση 2R από το κέντρο του κυκλικού, Κ. Αν η ένταση του αμοιβαίου μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Κ του κυκλικού αγωγού είναι μηδέν, τότε η ένταση του ρεύματος του ευθύγραμμου αγωγού είναι:

α. 2Ι,   β. 2π/Ι,   γ. 2πΙ,     δ. πΙ

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

3. Αγώγιμο πλαίσιο με Ν=10 σπείρες τοποθετείται μέσα σε μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο και η διερχόμενη μέσα από αυτό μαγνητική ροή μεταβάλλεται ως προς το χρόνο  σύμφωνα με τη  γραφική παράσταση.
Να παρασταθεί γραφικά η μέση τιμή της ΗΕΔ που αναπτύσσεται στο πλαίσιο ως προς το χρόνο.


ΘΕΜΑ 3ο:

Πυκνωτής που έχει κενό ανάμεσα στους οπλισμούς του έχει  χωρητικότητα  είναι C=F. Οι
Η απόσταση ανάμεσα στους οπλισμούς του είναι L=2cm. Ο πυκνωτής είναι συνδεδεμένος με τάση V και φορτισμένος πλήρως.
Αβαρές σωματίδιο μάζας m=4×10-5kg και φορτίου q=C αφήνεται ελεύθερο σε σημείο Α του θετικά φορτισμένου οπλισμού κινείται ευθύγραμμα και καταλήγει στο σημείο Β του άλλου οπλισμού. Στη διαδρομή αυτό το έργο του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή είναι W=4×10-4J.
α. Πόση είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή;   
β. Με πόση επιτάχυνση κινήθηκε το σωματίδιο;                                            
γ. Να βρεθεί το φορτίο του πυκνωτή.
δ. Αποσυνδέουμε τον πυκνωτή από την τάση V και εισάγουμε στο εσωτερικό του διηλεκτρικό υλικό με διηλεκτρική σταθερά ε=4.  Να υπολογιστεί η νέα ενέργεια του πυκνωτή.    

ΘΕΜΑ 4ο

 Δίνεται το κύκλωμα με δεδομένα R1=3Ω, R2=6Ω, E=18V. Το πηνίο έχει ωμική αντίσταση Rπ=3Ω. Δίνεται η τάση VAB=6V.
To κύκλωμα περιέχει και πηνίο με n=200σπείρες/m που περιέχει σιδηρομαγνητικό υλικό με συντελεστή μαγνητικής διαπερατότητας, μ=1000. Να υπολογιστούν:
α. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή.
β. Η εσωτερική αντίσταση r της πηγής.
γ. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του πηνίου.
δ. H θερμικής ισχύς εκλύεται στον αντιστάτη R2;
Δίνεται kμ=10-7Ν/Α2.

Αποτελέσματα
ΘΕΜΑ1.   1γ, 2γ, 3β, 4β, 5. Σ, Λ, Λ, Σ, Σ
ΘΕΜΑ2.   1α.  2γ
ΘΕΜΑ3    4000V/m. 500m/s2, 160μC, 0,0016J
ΘΕΜΑ4    3Α, 1Ω, 0,24πΤ, 6W

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις