Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Επαναληπτικό διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις και τα μηχανικά κύματα


Επαναληπτικό διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις και τα Μηχανικά κύματα

Κριτήριο 1 Ταλαντώσεις και Μηχανικά Κύματα                                              Απρίλης 2014

ΘΕΜΑ 1ο:
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Το αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας είναι ένα διακρότημα όταν οι δύο αρχικές ταλαντώσεις έχουν
α. παραπλήσιες συχνότητες και ίδια πλάτη.
β. παραπλήσιες συχνότητες και διαφορετικά πλάτη.
γ. ίδιες συχνότητες και διαφορετικά πλάτη.
δ. ίδια πλάτη και διαφορετικές συχνότητες.        

2.  Ιδανικό κύκλωμα LC κάνει αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις με περίοδο Τ. Τη χρονική στιγμή t0=0 το φορτίο του πυκνωτή q=Q και το i=0.
α. Η ένταση του ρεύματος δίνεται από τη σχέση i=Ιημ(2πt/Τ)
β. Τη χρονική στιγμή t1=3Τ/8 η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου αυξάνεται.
γ. Στο χρονικό διάστημα [Τ/4-Τ/2] ο πυκνωτής είναι σε φάση φόρτισης.
δ. Σε κάθε χρονική στιγμή ισχύει η σχέση i=2πq/Τ.

3. Μικρό σώμα μάζας m είναι δεμένο στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου και κρέμεται από οροφή. Με μια αντλία μπορούμε να μεταβάλλουμε την πίεση του αέρα. Το σύστημα κάνει φθίνουσες ταλαντώσεις
α. Η σταθερά απόσβεσης b εξαρτάται από το σχήμα, το μέγεθος και τη μάζα του σώματος.
β. Αν αυξήσουμε την πίεση του αέρα η απόσβεση των ταλαντώσεων γίνεται ταχύτερη.
γ. Για μια δεδομένη τιμή του b η περίοδος μειώνεται κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης.

δ. Αν η πίεση του αέρα ελαττωθεί η περίοδος αυξάνεται.


Η συνέχεια ΕΔΩ


Απαντήσεις: ΘΕΜΑ 1. 1α, 2γ, 3β, 4δ, 5 ΣΛΣΛΛ
ΘΕΜΑ 2    1γ          2β            3α

ΘΕΜΑ 3: Τ=2 Α=0,2m, λ=1m, y=0,2ημ(πt-2πχ), y=0,4συν2πχημπt, 6 δεσμοί, 0,25m, 0,75m, 1,25m, 1,75m, 2,25m, 2.75m

ΘΕΜΑ4    α. 4m/s, β. 3m/s, 200N/m, 0,45m

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις