Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Κριτήρια αξιολόγησης στα κύματα 7ο  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τρέχοντα Μηχανικά κύματα


ΘΕΜΑ 1ο:
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.1 Aν η εξίσωση του αρμονικού κύματος είναι y=0,1ημ(6πt-2πx) στο S.I. τότε η ταχύτητα διάδοσης είναι:
α. 10m/s            β. 6m/s              γ. 2m/s           δ.3m/s                                                                 Μον.5

1.2 Αν διπλασιάσουμε τη συχνότητα αρμονικού κύματος που διαδίδεται σε ελαστικό μέσο τότε:
α. Η περίοδος διατηρείται σταθερή.
β. Η ταχύτητα διάδοσης διπλασιάζεται.
γ. Το μήκος κύματος υποδιπλασιάζεται.
δ. Η ταχύτητα διάδοσης υποδιπλασιάζεται.                                                                                Μον.5

1.3  Κατά τη διάδοση ενός τρέχοντος κύματος κατά μήκος μιας χορδής:
α. Όλα τα σημεία της χορδής διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους.
β. Η κυματική εικόνα επαναλαμβάνεται κάθε μια περίοδο ταλάντωσης των σημείων της χορδής.
γ. Όλα τα σημεία δεν ταλαντώνονται με το ίδιο πλάτος.
δ. Μεταφέρεται ύλη και ενέργεια.
                                                                                                                                                    Μον.5

1.4 Σε ένα ελαστικό μέσο διαδίδεται ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα.
α. Τα μόρια του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.
β. Το ελαστικό μέσο είναι αδύνατο να είναι αέριο.
γ. Το κύμα διαδίδεται με πυκνώματα και αραιώματα.
δ. Κατά τη διάδοση του κύματος δεν γίνεται μεταφορά ενέργειας.                                           Μον.5


1.5 Σε μια ελαστική χορδή διαδίδεται ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα κατά τη θετική φορά του άξονα x¤Οx ο οποίος ταυτίζεται με τη χορδή. Τη χρονική στιγμή t0=0 το σημείο Ο με xΟ=0, έχει y=0 και κινείται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα y¤Οy.
Να χαρακτηρίσετε με το γράμμα Σ όποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και με το γράμμα Λ όποιες είναι λανθασμένες.
α. Η συχνότητα ταλάντωσης των μορίων της χορδής εξαρτάται από τις ιδιότητες του υλικού της.
β. Όσο μεγαλύτερη απόσταση, x έχει ένα σημείο από το σημείο Ο τόσο μικρότερη φάση έχει.
γ. Το μήκος κύματος του κύματος αυτού είναι ανάλογο της ταχύτητας διάδοσης.                
δ. Το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης των σημείων της χορδής είναι ίδιο για όλα τα σημεία.
ε. Το στιγμιότυπο του κύματος είναι η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας σε συνάρτηση με το χρόνο.                                                                            
                                                                                                                                              Μον. 1x5

Η συνέχει των διαγωνισμάτων εδώ

Ροπή δύναμης - Ισορροπία στερεού σώματος


2. Ροπή δύναμης - Ισορροπία στερεού σώματος


(Ε) Ερωτήσεις

E2.1 Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις πουν ακολουθούν:
α. Το φυσικό μέγεθος το οποίο περιγράφει την ικανότητα μιας δύναμης να στρέφει ένα σώμα ονομάζεται ……….της…………. και συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα …
β. Ροπή δύναμης F , ως προς άξονα περιστροφής ονομάζεται το ……………….μέγεθος που έχει μέτρο ίσο με το γινόμενο του μέτρου της ………….. επί την …………. απόσταση της δύναμης από τον …………. περιστροφής.
γ. Η ροπή έχει τη διεύθυνση του ……………… …………….. και η φορά της δίνεται από τον κανόνα του …………….. κοχλία.
δ. Μονάδα μέτρησης της  ροπής είναι το 1…..

Ε2.2 Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:
α. Δύο ………….. δυνάμεις F1, F2 με ………μέτρα που στρέφουν το σώμα κατά την ίδια ………, αποτελούν ζεύγος δυνάμεων.
β. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ………….ως προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου τους.
γ. Για να ισορροπεί ένα αρχικά ακίνητο σώμα στο οποίο ασκούνται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις θα πρέπει η συνισταμένη δύναμη να είναι ………… και το αλγεβρικό άθροισμα των ………….. ως προς οποιοδήποτε σημείο να είναι ………..  
δ. Αν το ζεύγος δυνάμεων αποτελείται από δυνάμεις μέτρου F των οποίων οι φορείς απέχουν απόσταση d, το μέτρο της ροπής του ζεύγους είναι ίσο με, τ=…..

Ε2.3 Μια δύναμη F έχει απόσταση d από ένα σημείο Ο. Η ροπή της δύναμης, ως προς το Ο είναι:
α. Μονόμετρο μέγεθος ίσο με F·d.
β. Διανυσματικό μέγεθος με μέτρο F·d, σημείο εφαρμογής ίδιο με της δύναμης F, διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν η F και η d και φορά που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιόστροφου κοχλία.
γ.  Διανυσματικό μέγεθος με μέτρο F·d, σημείο εφαρμογής το σημείο Ο, διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν η F και η d και φορά που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιόστροφου κοχλία.
δ. Κανένα από τα παραπάνω.

Ε2.4 Η ροπή δύναμης ως προς άξονα:
α. Είναι μηδέν, αν ο φορέας της δύναμης δεν βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στον άξονα.
β. Είναι μέγιστη,  αν ο άξονας είναι παράλληλος με το φορέα της δύναμης.
γ. Είναι μηδέν, αν ο φορέας της δύναμης τέμνει τον άξονα.
δ. Είναι μηδέν μόνο αν ο φορέας της δύναμης τέμνει κάθετα τον άξονα.

Ε2.5 Ένα ζεύγος δυνάμεων αποτελείται από δύο:
α. Αντίθετες δυνάμεις.
β. Ίσες δυνάμεις με παράλληλους φορείς.
γ. Δυνάμεις με ίσα μέτρα, αντίθετη κατεύθυνση και παράλληλους φορείς.
δ. Δυνάμεις με ίσα μέτρα και με συνολική ροπή μηδέν.
ε. Τίποτα από τα παραπάνω.H  συνέχεια με ένα κλικ εδώ

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 2011  Επιλογή των δέκα σημαντικότερων επιτευγμάτων από την Αμερικανική Ένωση για την Προώθηση της Επιστήμης.


Μια διεθνής κλινική δοκιμή που έδειξε ότι τα φάρμακα κατά του AIDS μπορούν να είναι το ίδιο αποτελεσματικά με τα προφυλακτικά στην παρεμπόδιση της διάδοσης του ιού HIV, κρίθηκε η σημαντικότερη επιστημονική ανακάλυψη στον κόσμο για το 2011 από το έγκριτο περιοδικό «Science», που κάθε χρόνο δημοσιεύει τον σχετικό απολογισμό. Την επιλογή των δέκα σημαντικότερων επιτευγμάτων κάνει ο κυριότερος επιστημονικός φορέας των ΗΠΑ, η Αμερικανική Ένωση για την Προώθηση της Επιστήμης (AAAS), η οποία εκδίδει και το «Science».
Η έρευνα για το AIDS, που άρχισε το 2007 και αφορούσε 1.763 ετεροφυλόφιλα ζευγάρια, στα οποία ο ένας σύντροφος είχε τον ιό και ο άλλος όχι, έδειξε ότι οι ασθενείς που έγκαιρα λαμβάνουν αντι-ιικά φάρμακα, μειώνουν τον κίνδυνο ετεροφυλόφιλης μετάδοσης του ιού κατά 96%. Εδώ και χρόνια, οι επιστήμονες είχαν προτείνει ότι τα αντι-ιικά φάρμακα κατά του HIV, που δίνονται σε ασθενείς με AIDS, θα μπορούσαν επίσης να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου σε σεξουαλικούς συντρόφους που δεν είναι φορείς του ιού. Η νέα έρευνα (με την κωδική ονομασία ΗΡΤΝ 052) αποδείχνει ακριβώς αυτό, ανοίγοντας νέες στρατηγικές πρόληψης.


Η ανακάλυψη, με επικεφαλής τον Μάιρον Κοέν της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου της Β.Καρολίνα, που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό «New England Journal of Medicine» τον Αύγουστο, χαρακτηρίστηκε ορόσημο προόδου στην 30χρονη μάχη κατά της θανατηφόρου νόσου, η οποία έχει μολύνει περίπου 33 εκατ. ανθρώπους διεθνώς και σκότωσε 1,8 εκατ. το 2009.


Τα άλλα εννέα επιτεύγματα του έτους, τα οποία συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι τα εξής:


- Το κατόρθωμα του ιαπωνικού διαστημικού σκάφους «Χαγιαμπούσα», το οποίο ξεπέρασε τις σοβαρές τεχνικές δυσκολίες που του παρουσιάστηκαν και κατάφερε, έστω και με τρία χρόνια καθυστέρηση, να φέρει πίσω στη Γη δείγμα από την επιφάνεια του αστεροειδούς «Ιτοκάβα». Η σχετική ανάλυση έδειξε, μεταξύ άλλων, ότι ο ηλιακός «άνεμος» αποχρωματίζει τους αστεροειδείς, καθώς επίσης ότι οι πιο κοινοί μετεωρίτες που ανευρίσκονται στον πλανήτη μας (οι χονδρίτες), προέρχονται από τέτοιους μεγαλύτερους αστεροειδείς όπως ο «Ιτοκάβα».


- Μετά από μελέτες το 2010 που είχαν δείξει ότι οι Ευρωπαίοι και οι Ασιάτες έχουν κληρονομήσει το 2% έως 6% του DNA τους από τους Νεάντερταλ μετά προφανώς από επιμιξίες, νέες αναλύσεις φέτος έδειξαν ότι η επιμιξία με τους ανθρώπους των σπηλαίων ενίσχυσε το ανοσοποιητικό σύστημα των σύγχρονων ανθρώπων, ενώ προέκυψαν νέα στοιχεία στη Ν.Αφρική ότι ο ικανός στην κατασκευή εργαλείων Αυστραλόπιθηκος sediba είναι ο άμεσος πρόγονός μας.


- Ιάπωνες ερευνητές απεικόνισαν για πρώτη φορά τη δομή του «Φωτοσυστήματος 2», μιας φωτοσυνθετικής πρωτεΐνης που χρησιμοποιούν τα φυτά για να διασπάσουν το νερό σε άτομα υδρογόνου και οξυγόνου. Η ανακάλυψη μπορεί μελλοντικά να διευκολύνει την παραγωγή «καθαρής» ενέργειας.


- Οι αστρονόμοι, χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο Κεκ της Χαβάης, εντόπισαν δύο «παρθένα» νέφη αερίου υδρογόνου, τα οποία φαίνεται να έχουν την ίδια αρχική χημική σύνθεση με αυτήν που εκτιμάται ότι υπήρχε κατά τα πρώτα χρόνια μετά το αρχικό «Μπιγκ Μπανγκ» της δημιουργίας. Μια άλλη ομάδα ανακάλυψε ένα άστρο χωρίς σχεδόν καθόλου μέταλλα, όπως ήσαν τα πρώτα άστρα στο σύμπαν, πράγμα που δείχνει ότι πιθανότατα, παρά την βίαιη φύση του σύμπαντος, διατηρούνται στο «βαθύ» διάστημα αρχέγονες «νησίδες» που έχουν διατηρήσει την πρωτογενή σύστασή τους.


- Οι επιστήμονες έριξαν νέο φως στις ευμεγέθεις μικροβιακές κοινότητες που ζουν στο ανθρώπινο σώμα και συμβιώνουν μαζί μας (το λεγόμενο «μικροβίωμα»). Η έρευνα, μεταξύ άλλων, έδειξε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια «δική του» κυρίαρχη κατηγορία βακτηρίων στο έντερό του, από τα οποία άλλα προτιμούν το κρέας και τις πρωτεΐνες και άλλα είναι φυτοφάγα.


- Η προσπάθεια δημιουργίας του πρώτου αποτελεσματικού εμβολίου για την ελονοσία σημείωσε σημαντική πρόοδο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων αποτελεσμάτων μιας μεγάλης κλινικής δοκιμής που έδειξε ότι μειώνει στο μισό περίπου τον κίνδυνο μόλυνσης.


- Πολλές ήσαν το 2011 οι ανακαλύψεις νέων παράξενων εξωπλανητών, κυρίως χάρη στο διαστημικό τηλεσκόπιο «Κέπλερ» της NASA. Ξεχώρισαν μία ομάδα έξι μεγάλων πλανητών σε τροχιά γύρω από το άστρο Κέπλερ-11, σε απόσταση περίπου 2.000 ετών φωτός από τη Γη, καθώς επίσης ο εντοπισμός δέκα «ορφανών» πλανητών που δεν φαίνεται να περιφέρονται γύρω από κανένα «μητρικό» άστρο, ενός πλανήτη που έχει δύο ήλιους και ενός άλλου που περιφέρεται με αντίστροφη φορά από τη φορά του άστρου του.


- Η ανακάλυψη από χημικούς νέων συνθετικών πορωδών ορυκτών, των ζεολίθων, οι οποίοι μπορούν να έχουν σωρεία πρακτικών εφαρμογών, όπως νέου τύπου απορρυπαντικά για τα πλυντήρια και νέες διαδικασίες καθαρισμού στη βιομηχανία (πετρελαίου, αερίου κ.α.).Οι νέοι ζεόλιθοι είναι φθηνότεροι, πιο λεπτοί και πιο κατάλληλοι για την επεξεργασία και κάθαρση μεγάλων οργανικών μορίων.


- Στον τομέα της βιολογίας, ξεχώρισε η ανακάλυψη ότι η απομάκρυνση των παλαιών κυττάρων (που έχουν πάψει πια να διαιρούνται) μπορεί να επιβραδύνει τα συμπτώματα της γήρανσης. Τα σχετικά πειράματα με ποντίκια έδειξαν ότι ο «καθαρισμός» του οργανισμού από τα γερασμένα κύτταρα μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνιση καταρράκτη ή μυϊκής αδυναμίας. Η διάρκεια ζωής των πειραματόζωων δεν επιμηκύνθηκε, αλλά η ποιότητα ζωής τους βελτιώθηκε.


www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Η κινηματική της στροφικής και τη σύνθετης κίνησης
  
1. Η κινηματική της στροφικής και της σύνθετης κίνησης                                                                          
      

(E) Eρωτήσεις

E1.1 Nα συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:
α. Στη μεταφορική κίνηση κάθε χρονική στιγμή όλα τα σημεία του σώματος έχουν …………. ταχύτητα.
β. Στη μεταφορική κίνηση των στερεών ισχύουν οι νόμοι που διέπουν την κίνηση των ………. …………
γ. Υλικό σημείο είναι ένα σώμα που δεν έχει ……………. και έτσι έχει τη δυνατότητα να εκτελεί μόνο……………κίνηση.
δ. Μηχανικά στερεά λέγονται τα σώματα που δεν ……………….όταν τους ασκούνται δυνάμεις.

E1.2 Nα συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:
α. Στη στροφική κίνηση το σώμα αλλάζει …………………..
β. Ένα στερεό σώμα κάνει στροφική κίνηση όταν όλα του τα σημεία ………………..γύρω από ένα άξονα  με την ίδια …………..ταχύτητα.
γ. Αν η γωνιακή ταχύτητα ενός σώματος που περιστρέφεται είναι ………………….θα λέμε ότι το σώμα κάνει ομαλή στροφική κίνηση.
δ. Όταν ένα σώμα μετακινείται στο χώρο και ταυτόχρονα αλλάζει προσανατολισμό τότε λέμε ότι κάνει …………….  κίνηση.  

E1.3 Nα συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:
α. Η σύνθετη κίνηση ενός σώματος μπορεί να μελετηθεί ως το αποτέλεσμα της σύνθεσης μιας ……………. και μιας ………………κίνησης.
β. Κέντρο μάζας (cm) ενός στερεού σώματος ονομάζεται το σημείο εκείνο του σώματος που κινείται όπως ένα ……….. ……… με μάζα ίση με τη μάζα του ………….., αν σε αυτό ασκούνταν όλες οι δυνάμεις που ασκούνται και στο σώμα.
γ. Το κέντρο μάζας συμπίπτει με το κέντρο…………….αν το σώμα βρίσκεται μέσα σε ………….. βαρυτικό πεδίο.
δ. Το κέντρο μάζας των ……………. και ……………..σωμάτων συμπίπτει με το κέντρο συμμετρίας τους.

E1.4 Nα συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:
α. Γωνιακή ταχύτητα  στερεού σώματος είναι ένα φυσικό …………..μέγεθος με μέτρο ίσο με το ρυθμό μεταβολής της …………. μετατόπισης, διεύθυνση ίδια με αυτή του …………….. περιστροφής και φορά που καθορίζεται από τον κανόνα του…………………
β. Γωνιακή επιτάχυνση  στερεού σώματος είναι ένα  φυσικό ……………μέγεθος με μέτρο ίσο με το ρυθμό μεταβολής της …………..ταχύτητας, διεύθυνση ίδια με αυτή του …………. περιστροφής και φορά ίδια με αυτή της μεταβολής της γωνιακής …………….
γ. Μονάδα μέτρησης της γωνιακής ταχύτητας είναι το 1….. και της γωνιακής επιτάχυνσης το 1…..
δ. Όλα τα σημεία ενός στερεού σώματος που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, περιστρέφονται κάθε χρονική στιγμή με την ίδια …………… ταχύτητα.

E1.5 Ένα στερεό σώμα κάνει μεταφορική κίνηση, όταν :
α. Όλα τα σημεία του βρίσκονται σε κίνηση.
β. Κινείται σε ευθεία τροχιά.
γ. Δεν δέχεται εξωτερικές δυνάμεις.
δ. Κάθε ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει δύο τυχαία σημεία του κινείται παράλληλα προς τον εαυτό του.

E1.6 Ένα στερεό σώμα κάνει στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα, όταν:
α. Το κέντρο μάζας του διαγράφει καμπυλόγραμμη τροχιά.
β. Το κέντρο μάζας του κάνει κυκλική κίνηση.
γ. Όλα του τα σημεία βρίσκονται σε κίνηση.
δ. Όσα του σημεία κινούνται  διαγράφουν κυκλική τροχιά.

E1.7 Ένα στερεό σώμα κάνει σύνθετη κίνηση όταν:
α. Όλα του τα σημεία διαγράφουν κυκλική τροχιά.
β. Το κέντρο μάζας του διαγράφει ευθύγραμμη τροχιά.
γ. Εκτελεί ταυτόχρονα μεταφορική και περιστροφική κίνηση. 
δ. Υπάρχουν σημεία του σώματος που μένουν ακίνητα.

E1.8 Κατά τη μεταφορική κίνηση ενός στερεού σώματος:
α. Όλα του τα σημεία του βρίσκονται σε κίνηση.
β. Όλα του τα σημεία έχουν, την ίδια χρονική στιγμή, την ίδια ταχύτητα.
γ. Κάποια σημεία του  έχουν, την ίδια χρονική στιγμή, διαφορετική γραμμική επιτάχυνση.
δ. Η τροχιά μπορεί να είναι και καμπυλόγραμμη.
ε. Ένα τυχαίο τμήμα ΑΒ του σώματος μετατοπίζεται παράλληλα με τον εαυτό του.
Ποιες από τις προηγούμενες προτάσεις είναι σωστές;

E1.9 Κατά τη στροφική κίνηση ενός σώματος γύρω από σταθερό άξονα όλα τα σημεία του εκτός από τα σημεία του άξονα:
α. κάνουν κυκλική κίνηση.
β. έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα.
γ. έχουν την ίδια γραμμική ταχύτητα.
δ. έχουν την ίδια κεντρομόλο επιτάχυνση.
Ποιες από τις προηγούμενες προτάσεις είναι σωστές;

E1.10 Κατά τη σύνθετη κίνηση ενός στερεού σώματος:
α. Το σώμα υποχρεωτικά κυλίεται.
β. Το σώμα μετακινείται στο χώρο και ταυτόχρονα αλλάζει συνεχώς προσανατολισμό.
γ. Το κέντρο μάζας του διαγράφει, υποχρεωτικά, ευθεία τροχιά.
δ. Όλα τα σημεία του έχουν ταυτόχρονα γραμμική και γωνιακή ταχύτητα.
ε. Το κέντρο μάζας εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση.
Ποιες από τις προηγούμενες προτάσεις είναι σωστές;

E1. 11 Το κέντρο μάζας ενός στερεού σώματος:
α. Είναι το σημείο εκείνο που κινείται όπως ένα υλικό σημείο με μάζα ίση με τη μάζα του σώματος αν δεχότανε αυτό όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο στερεό σώμα.
β. Είναι αδύνατο να βρίσκεται εκτός σώματος.
γ. Ταυτίζεται με το κέντρο συμμετρίας μόνο για ομογενή και συμμετρικά σώματα.
δ. Συμπίπτει με το κέντρο βάρους, αν το σώμα βρίσκεται μέσα σε ομογενές βαρυτικό πεδίο.
Ποιες από τις προηγούμενες προτάσεις είναι σωστές;


H συνέχεια με ένα κλικ εδώ

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα


Ερωτήσεις και ασκήσεις στα κυκλώματα συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος της Φυσικής γενικής παιδείας της Β λυκείου.


 Αντίσταση αγωγού − Ο νόμος του Οhm 
 Ενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος
 ΗΕ∆ − Ο νόμος του Οhm για κλειστό κύκλωμα


Με ένα κλικ εδώ

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων
 Ερωτήσεις και ασκήσεις από το 1ο κεφάλαιο της φυσικής γενικής παιδείας της Β λυκείου

1. Ηλέκτριση σωμάτων - ο νόμος του Coulomb

2. Ηλεκτροστατικό πεδίο Coulomb

3. Ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο

4. Πυκνωτές

 Με ένα κλικ εδώ

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Βρέθηκε γιατί τα ζώα προβλέπουν τους σεισμούς Πρωτοποριακή έρευνα Βρετανών και Αμερικανών επιστημόνων.

Τα ζώα μπορεί να αντιλαμβάνονται τις χημικές αλλαγές που συμβαίνουν στα επιφανειακά ύδατα λίγο πριν από ένα σεισμό, γεγονός που εξηγεί τη συχνά ανήσυχη συμπεριφορά και την «μαντική» ικανότητά τους, που έχει παρατηρηθεί σε όλη τη Γη από πολύ παλιά. Η νέα αυτή επιστημονική εκτίμηση βασίστηκε στην παρατήρηση μίας ομάδας βατράχων που εγκατέλειψαν την λιμνούλα τους στην περιοχή Λ' Ακουίλα της Ιταλίας, λίγες μέρες πριν λάβει χώρα ο καταστροφικός σεισμός το 2009.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον γεωφυσικό Φρίντμαν Φρόιντ της NASA και τη βιολόγο Ραχήλ Γκραντ του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Βρετανίας, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο διεθνές περιοδικό για θέματα ερευνών περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας «International Journal of Environmental Research and Public Health», σύμφωνα με το BBC, πιστεύουν ότι η παρατήρηση της συμπεριφοράς των ζώων θα πρέπει να ενσωματωθεί επίσημα στις μεθόδους πρόβλεψης των σεισμών και συστήνουν τη συνεργασία γεωλόγων και βιολόγων, ώστε να μελετηθεί καλύτερα το θέμα.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα πετρώματα στον φλοιό της Γης, που υφίστανται ισχυρές τεκτονικές πιέσεις λίγο πριν από ένα σεισμό, απελευθερώνουν φορτισμένα σωματίδια, τα οποία αντιδρούν με τα νερά, προκαλώντας μια σειρά από χημικές μεταβολές. Τα ζώα, που ζουν μέσα στο νερό ή κοντά σε αυτό, έχουν μεγάλη ευαισθησία σε αυτές τις αλλαγές και έτσι είναι σε θέση να τις ανιχνεύσουν ακόμα και μέρες πριν ο σεισμός συμβεί.
Οι βάτραχοι-μετανάστες της Λ' Ακουίλα δεν συνιστούν μεμονωμένη περίπτωση, καθώς στη διάρκεια της παγκόσμιας ιστορίας έχουν αναφερθεί πολλά περιστατικά με διάφορα ζώα (ερπετά, αμφίβια, ψάρια κ.α.) που συμπεριφέρονταν ασυνήθιστα ή έφευγαν μακριά από μία περιοχή όπου σύντομα επρόκειτο να «χτυπηθεί» από σεισμό. Για παράδειγμα, στην Χαϊτσένγκ της Κίνας, το 1975, μέχρι και ένα μήνα πριν συμβεί ένας μεγάλος σεισμός, οι κάτοικοι παρατήρησαν τα φίδια να ξετρυπώνουν μόνα τους από τις φωλιές τους και μάλιστα μέσα στον χειμώνα, δηλαδή στο μέσο της χειμερίας νάρκης τους, αψηφώντας θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, παρόλο που κάτι τέτοιο ήταν σχεδόν αυτοκτονία για τα ψυχρόαιμα ερπετά. Το 2009, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, οι κάτοικοι είδαν να βγαίνουν στις ακτές δεκάδες καλαμάρια που ζουν σε μεγάλο βάθος (200-600 μέτρων), λίγες ώρες πριν συμβεί ένας μεγάλος σεισμός.
Στην περίπτωση των περίπου 100 βατράχων της Λ'Ακουίλα, η κοινότητά τους εξαφανίστηκε από την περιοχή περίπου τρεις μέρες πριν το σεισμό. Οι ερευνητές έκαναν εργαστηριακά πειράματα και επιβεβαίωσαν ότι οι τεκτονικές δυνάμεις μεταβάλλουν την χημική σύνθεση των γήινων υδάτων. Τα φορτισμένα σωματίδια που απελευθερώνονται από τα συμπιεζόμενα πετρώματα λίγο πριν από ένα σεισμό, μεταδίδονται και στα γειτονικά πετρώματα, ώσπου φθάνουν στην επιφάνεια της Γης και αντιδρούν με τον αέρα της ατμόσφαιρας, μετατρέποντας τα μόρια της σε ιόντα. Αυτά τα αερομεταφερόμενα θετικά φορτισμένα ιόντα, σύμφωνα με προηγούμενες ιατρικές μελέτες, προκαλούν πονοκεφάλους και ναυτία στους ανθρώπους και αυξάνουν στο αίμα των ζώων το επίπεδο της σεροτονίνης, της ορμόνης του στρες, κάνοντάς έτσι πιο ανήσυχα και φοβισμένα.
Παράλληλα, τα ιόντα αυτά αντιδρούν με το νερό, μετατρέποντάς το σε υπεροξείδιο του υδρογόνου. Αυτή η χημική αλυσίδα συμβάντων μπορεί να μετατρέψει τις αβλαβείς οργανικές ύλες μίας λιμνούλας ή της θάλασσας σε τοξικές ουσίες, αναγκάζοντας τα υδρόβια ζώα να σπεύσουν να φύγουν από τη συγκεκριμένη περιοχή. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο μηχανισμό που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα.
Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η μελέτη τους φέρνει στο φως για πρώτη φορά με επιστημονικό τρόπο ένα πιθανό γεωλογικό, χημικό και βιολογικό μηχανισμό που, μέσα από διάφορες αλληλεπιδράσεις, τελικά αλλάζει τη συμπεριφορά πολλών ζώων πριν τους σεισμούς, βοηθώντας έτσι στην πρόγνωση αυτών των καταστροφικών φυσικών φαινομένων.
www.kathimerini.gr με ΑΠΕ-ΜΠΕ

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις