Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Φαινόμενο DopplerΑσκήσεις και ερωτήσεις κρίσεως στο φαινόμενο Doppler

(E) Ερωτήσεις

Ε3.1 Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:
α. Η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι ……………… με αυτήν που εκπέμπει μια πηγή, όταν πηγή και παρατηρητής βρίσκονται σε σχετική κίνηση.
β. Ο παρατηρητής ακούει ήχο με συχνότητα μεγαλύτερη από τη συχνότητα της πηγής όταν η μεταξύ τους απόσταση…………… και με συχνότητα μικρότερη από τη συχνότητα της πηγής όταν η απόστασή τους ……………….
γ. Η συχνότητα του ήχου  που αντιλαμβάνεται ένας παρατηρητής που στέκεται στην αποβάθρα, καθώς το τρένο……………….είναι μεγαλύτερη από αυτό που ακούει ο μηχανοδηγός του τρένου.
δ. Το μήκος κύματος του ήχου που αντιλαμβάνεται ένας παρατηρητής που στέκεται στην αποβάθρα, καθώς το τρένο απομακρύνεται είναι …………………  από αυτό που ακούει ο μηχανοδηγός του τρένου.

Ε3.2 Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:
α. Όταν ένας παρατηρητής (Α) πλησιάζει προς μια ακίνητη ηχητική πηγή με σταθερή ταχύτητα, τότε στον παρατηρητή φτάνουν………….. μέγιστα στη μονάδα του χρόνου απ’ όσα παράγει η πηγή στον ίδιο χρόνο.
β. Όταν ένας παρατηρητής (Α) απομακρύνεται από μια ακίνητη ηχητική πηγή με σταθερή ταχύτητα, τότε στον παρατηρητή φτάνουν………….. μέγιστα στη μονάδα του χρόνου απ’ όσα παράγει η πηγή στον ίδιο χρόνο.
γ. Το φαινόμενο Doppler για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως το φως, δίνει αισθητά αποτελέσματα μόνο αν οι πηγές του φωτός ή οι παρατηρητές κινούνται με ταχύτητες ……………. με την ταχύτητα του φωτός.
δ. Το φως δεν χρειάζεται ……… για να διαδοθεί και η ταχύτητα διάδοσής του είναι ………. Για όλα τα συστήματα αναφοράς.

Ε3.3 Παρατηρητής (Α) ακολουθεί μια ηχητική πηγή (S) έτσι ώστε και οι δύο να κινούνται με την ίδια ταχύτητα πάνω στην ίδια ευθεία. H συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι:
α. Ίδια με τη συχνότητα της πηγής.
β. Μεγαλύτερη από τη συχνότητα της πηγής.
γ. Μικρότερη από τη συχνότητα της πηγής.

Ε3.4 Ηχητική πηγή (S) πλησιάζει προς ακίνητο παρατηρητή, (Α). H συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι:
α. Ίδια με τη συχνότητα της πηγής.
β. Μεγαλύτερη από τη συχνότητα της πηγής.
γ. Μικρότερη από τη συχνότητα της πηγής.

Ε3.5 Παρατηρητής (Α) πλησιάζει προς ακίνητη πηγή ήχου, (S). H συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι:
α. Ίδια με τη συχνότητα της πηγής.
β. Μεγαλύτερη από τη συχνότητα της πηγής.
γ. Μικρότερη από τη συχνότητα της πηγής.

Ε3.6 Πηγή ήχου και παρατηρητής κινούνται στην ίδια ευθεία προς την ίδια κατεύθυνση. Η πηγή κινείται με ταχύτητα 80km/h και ο παρατηρητής ακολουθεί με 70km/h. H συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι:
α. Ίδια με τη συχνότητα της πηγής.
β. Μεγαλύτερη από τη συχνότητα της πηγής.
γ. Μικρότερη από τη συχνότητα της πηγής.

Ε3.7 Πηγή ήχου και παρατηρητής κινούνται στην ίδια ευθεία προς  αντίθετες κατευθύνσεις έτσι ώστε να απομακρύνονται αλλά με ίσες κατά μέτρο ταχύτητες. H συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι:
α. Ίδια με τη συχνότητα της πηγής.
β. Μεγαλύτερη από τη συχνότητα της πηγής.
γ. Μικρότερη από τη συχνότητα της πηγής.

Ε3.8 Περιπολικό που κινείται με σταθερή ταχύτητα απομακρύνεται από ακίνητο παρατηρητή, ενώ ταυτόχρονα ηχεί η σειρήνα του. Η συχνότητα του ήχου που ακούει ο παρατηρητής:
α. Αυξάνεται συνεχώς.
β. Μειώνεται συνεχώς.
γ. Διατηρείται σταθερή.
δ. Αυξομειώνεται περιοδικά.

Ε3.9 Πηγή, (S) εκπέμπει ήχο συχνότητας, fs και παρατηρητής (Α) ακούει ήχο συχνότητας fΑ. Ο παρατηρητής θα ακούει τον ήχο με συχνότητα, fΑ>fs όταν:
α. Μένει ακίνητος ως προς την πηγή.
β. Είναι ακίνητος και η πηγή απομακρύνεται από αυτόν.
γ. Η πηγή κινείται στην ίδια κατεύθυνση με τον παρατηρητή.
δ. Μειώνεται η απόσταση μεταξύ πηγής και παρατηρητή.

Ε3.10 Πηγή, (S)  εκπέμπει ήχο συχνότητας fs και παρατηρητής (Α) ακούει ήχο συχνότητας fΑ. Ο παρατηρητής θα ακούει ήχο με συχνότητα fΑόπου fΑ<fs όταν:
α. Μένει ακίνητος ως προς την πηγή.
β. Είναι ακίνητος και η πηγή πλησιάζει από αυτόν.
γ. Αυτός και η πηγή κινούνται στην ίδια ευθεία.
δ. Αυξάνεται η απόσταση μεταξύ πηγής και παρατηρητή.

Ε3.11 Παρατηρητής και πηγή ήχου κινούνται στην ίδια ευθεία με σταθερές ταχύτητες. Η ταχύτητα του παρατηρητή είναι κατά μέτρο μεγαλύτερη της ταχύτητας της πηγής. Η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής:
α. Είναι μικρότερη της συχνότητας της πηγής.
β. Είναι μεγαλύτερη της συχνότητας της πηγής.
γ. Εξαρτάται από τη φορά κίνησης και των δύο.
δ. Είναι ίση με τη συχνότητα της πηγής.

Ε3.12 Παρατηρητής και πηγή ήχου κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με σταθερές ταχύτητες, αλλά ο παρατηρητής προηγείται. Η ταχύτητα του παρατηρητή είναι κατά μέτρο μεγαλύτερη της ταχύτητας της πηγής. Η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής :
α. Είναι μικρότερη της συχνότητας της πηγής.
β. Είναι μεγαλύτερη της συχνότητας της πηγής.
γ. Είναι εξαρτάται από τη φορά κίνησης και των δύο.
δ. Είναι ίση με τη συχνότητα της πηγής. 

Η συνέχεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις