Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Ζόρικα επαναληπτικά θέματα στα κύματα


Ζόρικα επαναληπτικά θέματα στα κύματα
Κατεβάστε από εδώ


ΚΥΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ Α:
Α1. Κύμα διαδίδεται κατά μήκος χορδής x’Οx με εξίσωση απομάκρυνσης y=Αημ(2πt/Τ-2πx/λ)  Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές;
α. Μεταφέρει ενέργεια και ύλη.
β. Όλα τα σημεία που ταλαντώνονται έχουν το ίδιο πλάτος
γ. Το κύμα οδεύει προς τη θετική φορά
δ. Σε χρονικό διάστημα μιας περιόδου το κύμα έχει ταξιδέψει κατά ένα μήκος κύματος.
ε. Το πηλίκο x/λ εκφράζει τον αριθμό των μηκών κύματος που περιέχονται στο διάστημα x.
στ. Δεν υπάρχει σημείο του κύματος που να έχει μηδενική φάση.
ζ. Όσο πιο απομακρυσμένο είναι ένα σημείο από τη θέση x=0, τόσο μεγαλύτερη φάση έχει.
η. Το στιγμιότυπο του κύματος είναι η γραφική παράσταση y=f(x).
θ. Τα κύματα που διαδίδονται στην επιφάνεια ενός υγρού μπορούν να θεωρηθούν κατά προσέγγιση διαμήκη.
ι. Οποιαδήποτε κυματική διαταραχή μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από το άθροισμα ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων.
κ. Η ταχύτητα διάδοσης είναι ανεξάρτητη από τη συχνότητα του κύματος.
λ. Αν το κύμα αλλάξει καθοδόν μέσο διάδοσης το μήκος κύματός του διατηρείται σταθερό.

Α2.  Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α. Ποια είναι η αρχή της επαλληλίας;                                  β. Τι είναι η συμβολή κυμάτων
γ. Ποια κύματα λέγονται διαμήκη και ποια εγκάρσια         δ. Τι ονομάζουμε μήκος κύματος.
ε. Τι δείχνει η συχνότητα ενός κύματος.                             στ. Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα
ζ. Ποιες πηγές κυμάτων θεωρούνται σύγχρονες.                η. Τι είναι ο δεσμός;

Α3. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στη συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια του υγρού είναι σωστές;
α. Για να γίνει συμβολή πρέπει οι πηγές να είναι σύγχρονες.
β. Δυο σύγχρονες πηγές έχουν πάντοτε την ίδια συχνότητα.
γ. Η συνεισφορά του κάθε κύματος στην απομάκρυνση ενός σημείου είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη του άλλου κύματος.
δ. Η αρχή της επαλληλίας δεν παραβιάζεται ποτέ.
ε. Κάθε σύνθετο κύμα μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα επαλληλίας ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων με επιλεγμένα πλάτη και μήκη κύματος.
στ. Το μέσο της απόστασης των δύο πηγών μένει ακίνητο ανεξάρτητα από τη διαφορά φάσης των δυο πηγών.
ζ. Όταν οι πηγές είναι σύγχρονες, και σε ένα σημείο συμβαίνει ενισχυτική συμβολή πρέπει η διαφορά των αποστάσεων του σημείου από τις πηγές να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του λ.

Α4. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται σε στάσιμα κύματα είναι σωστές;
α. Όλα τα σημεία ενός στάσιμου κύματος ταλαντώνονται.
β. Το στάσιμο κύμα δεν μεταφέρει ενέργεια.
γ. Όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους.
δ. Το πλάτος ταλάντωσης εξαρτάται από τη θέση του κάθε σημείου.
ε. Η απόσταση δύο διαδοχικών δεσμών είναι ίση με λ/4.
στ. Στάσιμα κύματα μπορούν δημιουργηθούν στη χορδή ενός μουσικού οργάνου.
ζ. Κατά την ταλάντωση της χορδής η ελαστική δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σταδιακά σε κινητική και αντιστρόφως.

η. Ένα διάμηκες και ένα εγκάρσιο κύμα τρέχουν στον αέρα. 

2 σχόλια:

  1. Μπορούμε να έχουμε τις απαντήσεις;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Στα Β θέματα η σωστή απάντηση είναι αυτή με το bold. Οι λύσεις θα αργήσουν. Ελπίζω να τις έχω μέχρι τις εξετάσεις σε ηλεκτρονική μορφή

      Διαγραφή

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις