Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

Tα αποτελέσματα του 1ου κριτηρίου στις Ταλαντώσεις

Αποτελέσματα 1ου κριτηρίου στις Ταλαντώσεις

ΘΕΜΑ1: α, β, δ, β, ΛΣΣΣΛ

ΘΕΜΑ 2: 1. υ=0,05πσυν(πt/2), U=12,5,10-4ημ2(πt/2), (SI)
                2. α
                3. α

ΘΕΜΑ3 :       α. 16Ν/m,  β. Α=0,1m,  γ. Κ=0,08συν2(4t+π/6) (SI),   δ. 0,277J/s

ΘΕΜΑ4:        α.0,2m. β. π/60s   γ. 0,5J.   δ. 2/3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις