Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Kριτήριο αξιολόγησης στην Πίεση, για Β γυμνασίου1. α. Τι είναι πίεση;
    β. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της πίεσης στο SI;

2. Ποιες είναι οι ουσιώδης διαφορές δύναμης και πίεσης;

3. Γιατί ακονίζουμε τα μαχαίρια και τα ψαλίδια;

4. Γιατί ο χιονοδρόμος που φορά χιονοπέδιλα δεν βυθίζεται μέσα στο φρέσκο χιόνι;

5. Αν η επιφάνεια είναι S=0,2m2 και δέχεται πίεση P=1000N/m2 πόση είναι η ασκούμενη κάθετη δύναμη στην επιφάνεια αυτή;

6. Το 1Pa ( Πασκάλ) είναι ίσο με   α. 1Ν/m2              β. 1Ν/cm2             γ. 1Ν      δ. 1000Ν/m2

7. Αν η πίεση είναι P=200kPa και η κάθετη δύναμη είναι F=2000N να βρεθεί το εμβαδόν της επιφάνειας.

8. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές ή λανθασμένες και γιατί;
α. Όσο μεγαλύτερη δύναμη ασκείται σε μια σταθερή επιφάνεια τόσο η πίεση που δέχεται είναι μεγαλύτερη.
β. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια στην οποία ασκείται σταθερή δύναμη, τόσο μικρότερη είναι η πίεση.
γ. Το 1kPa είναι ίσο με 100Ν/m2

9. Σε μια επιφάνεια εμβαδού S ασκείται δύναμη F και η πίεση είναι P=100Pa. Aν η επιφάνεια γίνει διπλάσια, δηλαδή 2S, ενώ η δύναμη μείνει ίδια τότε η πίεση θα γίνει:
α. 200Pa           β. 50Pa              γ. 100Pa
Ποια είναι η σωστή απάντηση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.


Kριτήριο αξιολόγησης στην υδροστατική πίεση

1. Γεμίζουμε ένα ποτήρι με ένα υγρό. Στο πυθμένα του νερού η πίεση είναι P=103Ν/m2 Αν μεταφέραμε το ποτήρι με το ίδιο υγρό στη σελήνη θα μετράγαμε την ίδια πίεση στο πυθμένα;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

2. Η υδροστατική πίεση που ασκείται σε μια επιφάνεια που βρίσκεται βυθισμένη μέσα σε υγρό εξαρτάται:
α. Από το βάθος στο οποίο βρίσκεται η επιφάνεια.
β. Από τη πυκνότητα του υγρού.
γ. από την επιτάχυνση της βαρύτητας g
δ. από τον προσανατολισμό της επιφάνειας
 Ποιες από τις προηγούμενες προτάσεις είναι σωστές;

3. Η υδροστατική πίεση υπολογίζεται από τον τύπο P=ρ·g·h
To ρ είναι η……………………..
Το g είναι η…………………….
Το h είναι το……………………

4. Σύμφωνα με τον τύπο της υδροστατικής πίεσης:
α. Σε μεγαλύτερο βάθος η πίεση είναι μικρότερη.
β. Στο ίδιο βάθος, το πυκνότερο υγρό ασκεί, μεγαλύτερη πίεση.
γ. Δύο διαφορετικές επιφάνειες, στο ίδιο βάθος, του ίδιου υγρού θα δέχονται την ίδια πίεση.
δ. Δύο διαφορετικές επιφάνειες, στο ίδιο βάθος, του ίδιου υγρού, θα δέχονται την ίδια πίεση, έστω και αν είναι διαφορετικά προσανατολισμένες

Ποιες από τις προηγούμενες προτάσεις είναι σωστές;

5. Γεμίζουμε ένα πλαστικό μπουκάλι με νερό και ανοίγουμε δύο τρύπες μια κοντά στον πυθμένα κα μια λίγο ψηλότερα. Σε ποια από τις δύο τρύπες το νερό που εκτοξεύεται πηγαίνει πιο μακριά; Να εξηγήσετε τις απαντήσεις σας με τη βοήθεια του τύπου της υδροστατικής πίεσης.  

6. Δοχείο περιέχει νερό του οποίου η πυκνότητα είναι ρ=103kg/m3 σε ύψος h=20cm και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s2.
α. Πόσο είναι η πίεση στον πυθμένα του δοχείου;
β.  Πόση δύναμη δέχεται μια επιφάνεια εμβαδού S=0,2m2 στον πυθμένα του δοχείου;

7. Στο σχήμα βλέπουμε δυο συγκοινωνούντα δοχεία που περιέχουν υγρό
α. Να εξηγήσετε γιατί η στάθμη του υγρού σε κάθε δοχείο βρίσκεται στο ίδιο ύψος.
β. Να συγκρίνετε τις πιέσεις μεταξύ των σημείων Α και Β.
γ. Να συγκρίνετε τις πιέσεις μεταξύ των σημείων Α και Δ.
δ. Να συγκρίνετε τις πιέσεις μεταξύ των σημείων Γ και Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις