Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Κριτήριο αξιολόγησης στη Φυσική Α λυκείου - Έργο και ενέργεια
12ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Έργο και ενέργεια

ΘΕΜΑ 1ο:

1.Το έργο ως φυσικό μέγεθος εκφράζει:
α. τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος.
β. τη μεταβολή της ταχύτητας του σώματος.
γ. την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα σε άλλο, ή που μετατρέπεται από μια μορφή σε άλλη. 

2. Όταν μια δύναμη είναι κάθετη στη μετατόπιση:
α. δεν κάνει έργο.
β. κάνει έργο θετικό.
γ. κάνει έργο αρνητικό. 

3. Όταν ένα σώμα πέφτει κατακόρυφα προς τα κάτω με την επίδραση μόνο τους βάρους του
α. η κινητική και η δυναμική του ενέργεια αυξάνονται.
β. η δυναμική ενέργεια μειώνεται και η κινητική αυξάνεται.
γ. η μηχανική ενέργεια μειώνεται.

4. Σε μια ομαλή κυκλική κίνηση το έργο της κεντρομόλου δύναμης που ασκείται στο σώμα είναι:
α. θετικό.
β. αρνητικό.
γ. μηδέν.   

5. Σώμα ολισθαίνει σε οριζόντιο δρόμο υπό την επίδραση του βάρους της κάθετης δύναμης του δρόμου, της τριβής και μιας οριζόντια δύναμης F που το ωθεί. Το αλγεβρικό άθροισμα του έργου της F και του έργου της τριβής ισούται με
α. τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος.
β. την ενέργεια που προσφέρεται στο σώμα.
γ. την ενέργεια που αφαιρείται από το σώμα.

(5-5-5-5-5)

ΘEMA 2ο:

1.  Ποδοσφαιριστής κλωτσάει μια μπάλα κατακόρυφα προς τα πάνω και αυτή ανεβαίνει σε ένα μέγιστος ύψος και ξαναπέφτει κατακόρυφα. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
α. Αν η μπάλα  ξεκινάει από σημείο Α και επιστρέφει στο ίδιο σημείο το έργο του βάρους είναι συνολικά  μηδέν.
β.  Το έργο της αντίστασης του αέρα είναι αρνητικό στην άνοδο και θετικό στην κάθοδο.
γ. Η μπάλα επιστρέφει στο σημείο Α με μικρότερη κινητική ενέργεια από αυτή που ξεκίνησε.

(5-5-5)2. Σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και δέχεται οριζόντια δύναμη που μεταβάλλεται με τη μετατόπιση σύμφωνα με τη γραφική παράσταση που φαίνεται στο διάγραμμα. Όταν το σώμα θα έχει μετατοπιστεί κατά x=20m να υπολογιστούν:
α. Το έργο της δύναμης.
β. Η ταχύτητα του σώματος.
(5- 5)

ΘΕΜΑ 3ο:

Σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί αρχικά πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα ασκείται δύναμη F=30N όπως φαίνεται στο σχήμα, H διεύθυνση της F σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία κλίσης φ, όπου ημφ=0,6 και συνφ=0,8. Μεταξύ σώματος και επιπέδου ο συντελεστής τριβής είναι μ=0,5. Για μετατόπιση κατά Δx=10m να υπολογιστούν:

α. τα έργα όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα.
β. η ταχύτητα του σώματος στα 10m.  
Δίνεται g=10m/s2
(10 - 15)

ΘΕΜΑ 4ο:

Ξύλινος κύβος μάζας Μ=3kg που αρχικά ηρεμεί πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνιάς κλίσης φ=300. Βλήμα μάζας m=2kg έρχεται με ταχύτητα υ=100m/s παράλληλα προς το κεκλιμένο και σφηνώνεται ακαριαία στον κύβο. Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα ολισθαίνει πάνω στο κεκλιμένο και μετά από απόσταση d σταματάει στιγμιαία. Μεταξύ σώματος και κεκλιμένου υπάρχουν τριβές με συντελεστή τριβής μ=1,7/3. Δίνονται g=10m/s2, ημ300=1/2 και συν300=1,7/2.

α. Να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.   
β. Να βρεθεί η μετατόπιση d του συσσωματώματος μέχρι να σταματήσει.
γ. Να εξεταστεί αν το συσσωμάτωμα μπορεί να ολισθήσει και πάλι προς τα κάτω.

(8- 10- 7)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις