Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

B Θέματα στην Ανάκλαση και Διάθλαση για Επανάληψη


B Θέματα στην Ανάκλαση και Διάθλαση  ΕΔΩ


Ηλεκτρομαγνητικά κύματα και ΦΩΣ

Α. ΘΕΜΑΤΑ

ΑΦ.1 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στο Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι σωστές ή λανθασμένες;
α. Διαδίδεται στην ύλη με ταχύτητα μικρότερη από c=3·108m/s
β. Τα διανύσματα της έντασης ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου είναι μεταξύ τους κάθετα. 
γ. Είναι κύμα διάμηκες.
δ. Παράγεται από επιταχυνόμενα ηλεκτρικά φορτία.
ε. Παράγεται από συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα.
στ. Υπακούει στην αρχή της επαλληλίας.
ζ. Το πηλίκο Ε/Β ισούται με την ταχύτητα του φωτός 3·108m/s ανεξάρτητα από το υλικό που τρέχει το κύμα.  
η. Ηλεκτρικά φορτία που κινούνται με σταθερή ταχύτητα δεν παράγουν ΗΜΚ.

ΑΦ.2 Το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος
α. έχουν σταθερές εντάσεις.
β. Διαδίδονται σε επίπεδα κάθετα μεταξύ τους
γ. Έχουν διαφορά φάσης 900 κοντά στην κεραία παραγωγής
δ. Έχουν εντάσεις που είναι παράλληλες στην ευθεία διάδοσης του κύματος
ε. Έχουν Δφ=0, μακριά από την κεραία παραγωγής του
στ. Έχουν την ίδια συχνότητα ταλάντωσης

ΑΦ.3 Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α. Τι ονομάζουμε ηλεκτρομαγνητικό κύμα
β. Τι είναι κατοπτρική ανάκλαση και τι διάχυση. Ποιοι είναι οι νόμοι της ανάκλασης;
γ. Τι είναι ο δείκτης διάθλασης;
δ. Ποιοι είναι οι νόμοι της διάθλασης;  Πότε συμβαίνει ολική ανάκλαση;
ε. Ποιες εφαρμογές της ολικής ανάκλασης γνωρίζετε;

ΑΦ.4 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στις ακτινοβολίες είναι σωστές;
α. Κριτήριο για το αν μια ακτινοβολία είναι ορατή στο ανθρώπινο μάτι είναι η συχνότητα και όχι το μήκος κύματος.
β. Τα ραδιοκύματα μπορούν να έχουν και λ=103m
γ. Τα μικροκύματα παράγονται από ηλεκτρονικά κυκλώματα
δ. Η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει μεγαλύτερη συχνότητα από κάποια ορατή.
ε. Ο ήλιος είναι μια ισχυρή πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας   
στ. Το όζον των κατώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας απορροφά την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία
ζ. Οι ακτίνες Χ μπορούν έχουν  μήκη κύματος μεγαλύτερα από του 400nm.
η. Οι ακτίνες γ δεν είναι καθόλου διεισδυτικές. 
θ. Οι ακτίνες γ έχουν μικρότερα μήκη κύματος από τις ακτίνες Χ.

ΑΦ.5 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στο φως είναι σωστές;
α. Η διάχυση συμβαίνει όταν το φως πέφτει σε λεία και στιλπνή επιφάνεια.
β. Στην κατοπτρική ανάκλαση η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης
γ. Στη διάχυση διατηρείται η παραλληλία της φωτεινής δέσμης


δ. Στην ανάκλαση, η προσπίπτουσα ακτίνα, η ανακλώμενη και η κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο πρόσπτωσης  βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
ε. Σε νυχτερινή οδήγηση με βρεμένο δρόμο, υπάρχει δυσκολία όρασης λόγω του φαινομένου της κατοπτρικής ανάκλασης.
στ. Κατά την ανάκλαση το μήκος κύματος της ακτινοβολίας μεταβάλλεται.

ΑΦ.6 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στη διάθλαση είναι σωστές;
α. Ο δείκτης διάθλασης οποιουδήποτε διαφανούς υλικού (εκτός του αέρα) είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα.
β. Ο δείκτης διάθλασης ενός υλικού είναι ανάλογος της ταχύτητας του φωτός στο υλικό.
γ. Κατά τη μετάβαση μιας ακτίνας από ένα αραιότερο οπτικό μέσο σε ένα πυκνότερο συμβαίνει πάντοτε ανάκλαση και διάθλαση.  
δ. Το μήκος κύματος μιας ακτινοβολίας μειώνεται αν περάσει από το κενό στο νερό.
ε. Η κρίσιμη γωνία εξαρτάται από τους δείκτες διάθλασης των δύο οπτικών μέσων.
στ. Για αν συμβεί ολική ανάκλαση πρέπει το φως να πηγαίνει από πυκνότερο προς αραιότερο υλικό και η γωνία πρόσπτωσης να μεγαλύτερη από την κρίσιμη γωνία.
ζ. ¨Όταν μια ακτίνα φωτός μεταβαίνει από πυκνότερο προς αραιότερο οπτικό μέσο συγκλίνει προς την κάθετο.
η. Η μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε οπτικές ίνες οφείλεται στο φαινόμενο της ολικής ανάκλασης.
θ. Το κατεργασμένο διαμάντι λαμποκοπά επειδή έχει μεγάλο δείκτη διάθλασης και μεγάλη κρίσιμη γωνία.
ι.  Κατά τη μετάβαση μιας ακτίνας από ένα πυκνότερο οπτικό μέσο σε ένα αραιότερο συμβαίνει πάντοτε ανάκλαση και διάθλαση.  

κ. Στη διάθλαση η συχνότητα και το χρώμα της ακτινοβολίας μένουν σταθερά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις