Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Κριτήριο αξιολόγησης στις Ταλαντώσεις - κρούσεις- DopplerΕπαναληπτικό Κριτήριο αξιολόγησης στις Ταλαντώσεις - κρούσεις- Doppler

με αποτελέσματα εδώ

ΘΕΜΑ 1ο:
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.1 Σε μια φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση.
α. για ορισμένη τιμή της ωμικής αντίστασης η περίοδος μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό.
β. ο κύριος λόγος απόσβεσης είναι η αυτεπαγωγή του πηνίου.
γ. το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή παραμένει σταθερό.
δ. η αύξηση της ωμικής αντίστασης συνεπάγεται και αύξηση του ρυθμού μείωσης του πλάτους του ρεύματος. 

1.2 Σε μια κεντρική ελαστική κρούση δύο ελεύθερων σωμάτων
α. η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κρούσης.
β. οι μεταβολές ορμής των σωμάτων είναι αντίθετες μόνο αν οι μάζες των σωμάτων είναι ίσες.
γ. οι μεταβολές της κινητικής ενέργειας των σωμάτων είναι αντίθετες.

δ. οι τροχιές των κέντρων μάζας των σωμάτων πριν την κρούση είναι παράλληλες.

Συνέχεια επί της οθόνης ....εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις