Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Επανάληψη στις κρούσεις


ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ Α

1. Ποιες από τις προτάσεις που αναφέρονται στην κρούση είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
α. Σκέδαση ονομάζουμε την κρούση των σωματιδίων στο μικρόκοσμο.
β. Σε κάθε κρούση αναπτύσσονται μεγάλες δυνάμεις για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
γ. Στην κεντρική κρούση τα κέντρα μάζας των σωμάτων κινούνται σε παράλληλες τροχιές.
δ. Στην έκκεντρη κρούση οι ταχύτητες των κέντρων μάζας σχηματίζουν γωνία 900.
ε. Στην πλάγια κρούση οι ταχύτητες των κέντρων μάζας σχηματίζουν τυχαία γωνία.
στ. Κατά τη διάρκεια μιας κρούσης η ορμή του συστήματος διατηρείται.
ζ. Κατά τη διάρκεια μιας κρούση η ενέργεια διατηρείται.
η. Η δυναμική ενέργεια ελαστικότητας του συστήματος των σωμάτων δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της κρούσης.
θ. Η κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων πριν και μετά την κρούση διατηρείται σταθερή.

2. Σε μια ελαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων
α. η ορμή του συστήματος των σωμάτων διατηρείται σταθερή
β. η κινητική ενέργεια του συστήματος πριν την κρούση είναι ίση με την κινητική ενέργεια του συστήματος μετά την κρούση.
γ. η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κρούσης.
δ. αν οι μάζες είναι ίσες συμβαίνει ανταλλαγή ταχυτήτων.
ε. ισχύει -=-, δηλαδή οι διανυσματικές διαφορές των ταχυτήτων πριν και μετά την κρούση είναι αντίθετες.
στ. αν το ένα σώμα μάζας m συγκρουστεί μετωπικά  με άλλο σώμα πολύ μεγάλης μάζας Μ, τότε μετά την κρούση το m κινείται με αντίθετη ταχύτητα, ενώ το Μ μένει πρακτικά ακίνητο.
ζ.  αν το ένα σώμα μάζας m συγκρουστεί πλάγια με κατακόρυφο ακλόνητο τοίχο η γωνία πρόσπτωσης ισούται με τη γωνία ανάκλασης και το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας δεν μεταβάλλεται. 
η. τα σώματα παθαίνουν μόνιμη παραμόρφωση.

3. Σε κάθε ανελαστική κρούση:
α. διατηρείται η ορμή του συστήματος.
β. μέρος της κινητικής ενέργειας των σωμάτων μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια.
γ. αν είναι πλαστική όλη η κινητική ενέργεια των σωμάτων γίνεται θερμότητα.
δ. μιας σφαίρας με έναν ακλόνητο τοίχο το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας μειώνεται.
ε. ισχύει η αρχή διατήρησης της ενέργειας.
στ. ισχύει η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.  
η. δύο ίσων μαζών συμβαίνει ανταλλαγή ταχυτήτων αν η κρούση είναι μετωπική.

Η συνέχεια ΕΔΩ


1 σχόλιο:

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις