Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Φυσική Γενικής Παιδείας Β λυκείου Κριτήριο αξιολόγησης στο 1ο κεφάλαιο.
Φυσική Γενικής Παιδείας Β λυκείου     
Κριτήριο αξιολόγησης στο 1ο κεφάλαιο.

Θέμα 1ο:
 Να βρείτε τη σωστή απάντηση στις προτάσεις που ακολουθούν:

1. Tο μέτρο της έντασης ενός ηλεκτρικού πεδίου που παράγεται από ακίνητο σημειακό φορτίο Q, σε σημείο Σ που απέχει  απόσταση r από το φορτίο αυτό είναι:
α. Ανάλογο της απόστασης r.
β. Αντιστρόφως ανάλογο ενός φορτίου q που φέρνουμε στο σημείο Σ.
γ. Ανάλογο του 1/r2.
δ. Ανεξάρτητο του φορτίου Q.

2. Το δυναμικό σε απόσταση r από φορτίο Q σε πεδίο Coulomb είναι:
α. Ανάλογο του Q,r                       γ. Ανάλογο του r
β. Ανάλογο του 1/r                        δ. Ανάλογο του 1/r2

3.   Αν διπλασιάσουμε την απόσταση των οπλισμών του επίπεδου πυκνωτή, η χωρητικότητα:
α.    Διπλασιάζεται,       β. Μένει σταθερή,     γ. Υποδιπλασιάζεται,   δ. Τετραπλασιάζεται

4.   Ένα ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ομογενές όταν:
α. Οι δυναμικές γραμμές του είναι παράλληλες.
β. Το μέτρο της έντασης του πεδίου έχει παντού την ίδια τιμή.
γ. Οι δυναμικές γραμμές είναι παράλληλες, ομόρροπες και ίδιας πυκνότητας.
δ. Σχηματίζεται μεταξύ δύο παραλλήλων φορτισμένων πλακών.

5.  Σημειακό φορτίο Q παράγει ηλεκτρικό πεδίο. Η κατεύθυνση της έντασης του πεδίου σε σημείο Α:
α. Εξαρτάται από το πρόσημο του δοκιμαστικού φορτίου, q που φέρνουμε στο Α.
β. Είναι  ίδια με την κατεύθυνση της δύναμης που ασκείται στο φορτίο q στο σημείο Α.
γ. Εξαρτάται μόνο από το πρόσημο του φορτίου Q.
δ. Είναι ίδια με την κατεύθυνση από το φορτίο Q προς το άπειρο.
Μονάδες 5x5=25

Θέμα 2ο:
Να βρείτε τη σωστή απάντηση στις προτάσεις που ακολουθούν και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας:

1. Φορτίο q=10μC μετακινείται μεταξύ δύο σημείων Α και Β ενός ηλεκτρικού πεδίου. Τα δυναμικά των σημείων αυτών είναι V­A=100V και VB=-100V.To έργο της δύναμης του πεδίου είναι:
  α. 0                           β. -2000μJ              γ. 2·10-3J                   δ. 2·10-4J

2. Αβαρές σωματίδιο μάζας m και φορτίου q αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί μέσα στο ομογενές ΗΣΠ φορτισμένου πυκνωτή με επιτάχυνση α. Η τάση, V, του πυκνωτή διατηρείται σταθερή και οι οπλισμοί του απέχουν απόσταση L. Αν η  απόσταση των οπλισμών αυξηθεί σε 4L, χωρίς να μεταβληθεί η τάση του, τότε η επιτάχυνση του σωματιδίου θα γίνει:

α. 2α                     β. α                  γ. 4 α                        δ. α/4
3.  Δύο φορτία +Q και -Q βρίσκονται ακίνητα στα άκρα ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ μήκους ΑΒ=r. Στο μέσο Μ της απόστασης ΑΒ, η ένταση και το δυναμικό του σύνθετου πεδίου έχουν τις τιμές:

α. E=0, V=0                      β. Ε=8kQ/r2, V=-4kQ/r                      γ. Ε=8kQ/r2, V=0

Μονάδες 1. (7)  2. (10)  3. (8)

ΘΕΜΑ 3ο:

Δύο σημειακά φορτία Q1=+2·10-3C  και Q2=-3·10-3C  είναι τοποθετημένα ακίνητα στις κορυφές Β και Γ αντίστοιχα, ενός ορθογωνίου ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ, (η Α ορθή γωνία) με ίσες πλευρές, ΑΒ=ΑΓ=3m.
α. Πόση είναι η ένταση του πεδίου στην κορυφή Α;
β. Αν αφήσουμε στο σημείο Α φορτίο q=-C πόση κατά μέτρο δύναμη δέχεται και προς ποια κατεύθυνση;
γ. Πόσο είναι το δυναμικό του αμοιβαίου πεδίου στο σημείο Α;
δ. Πόσο έργο κάνει η δύναμη του αμοιβαίου πεδίου κατά τη μεταφορά ενός φορτίου q=-2·10-3C από το σημείο Α έως το άπειρο.
Δίνεται η σταθερά k=9·109Νm2/C2.

Μονάδες α. (7), β. (6). Γ. (7) , δ (5)

ΘΕΜΑ 4ο:

Επίπεδος πυκνωτής χωρητικότητας Co=F έχει φορτιστεί με τάση Vo=20V. Οι οπλισμοί του απέχουν μεταξύ τους απόσταση L=2cm.
α. Να βρεθεί το φορτίο και η ενέργεια του πυκνωτή.
β. Αφήνουμε αβαρές σωματίδιο  φορτίου q=2·10-6C στο θετικό οπλισμό του φορτισμένου πυκνωτή. Με πόση κινητική ενέργεια θα φτάσει στον αρνητικό οπλισμό;

Αποσυνδέουμε τον πυκνωτή από την ηλεκτρική πηγή που τον φόρτισε και εισάγουμε στον πυκνωτή διηλεκτρικό σταθεράς ε=5. Πόση θα γίνει η νέα τιμή της

γ. έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο εσωτερικό του πυκνωτή
δ. της  ενέργειας του πυκνωτή;

Μονάδες α. (6) β. (6) γ, (6), δ. (7)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις