Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ροπή δύναμης - Ισορροπία στερεού σώματος


2. Ροπή δύναμης - Ισορροπία στερεού σώματος


(Ε) Ερωτήσεις

E2.1 Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις πουν ακολουθούν:
α. Το φυσικό μέγεθος το οποίο περιγράφει την ικανότητα μιας δύναμης να στρέφει ένα σώμα ονομάζεται ……….της…………. και συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα …
β. Ροπή δύναμης F , ως προς άξονα περιστροφής ονομάζεται το ……………….μέγεθος που έχει μέτρο ίσο με το γινόμενο του μέτρου της ………….. επί την …………. απόσταση της δύναμης από τον …………. περιστροφής.
γ. Η ροπή έχει τη διεύθυνση του ……………… …………….. και η φορά της δίνεται από τον κανόνα του …………….. κοχλία.
δ. Μονάδα μέτρησης της  ροπής είναι το 1…..

Ε2.2 Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:
α. Δύο ………….. δυνάμεις F1, F2 με ………μέτρα που στρέφουν το σώμα κατά την ίδια ………, αποτελούν ζεύγος δυνάμεων.
β. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ………….ως προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου τους.
γ. Για να ισορροπεί ένα αρχικά ακίνητο σώμα στο οποίο ασκούνται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις θα πρέπει η συνισταμένη δύναμη να είναι ………… και το αλγεβρικό άθροισμα των ………….. ως προς οποιοδήποτε σημείο να είναι ………..  
δ. Αν το ζεύγος δυνάμεων αποτελείται από δυνάμεις μέτρου F των οποίων οι φορείς απέχουν απόσταση d, το μέτρο της ροπής του ζεύγους είναι ίσο με, τ=…..

Ε2.3 Μια δύναμη F έχει απόσταση d από ένα σημείο Ο. Η ροπή της δύναμης, ως προς το Ο είναι:
α. Μονόμετρο μέγεθος ίσο με F·d.
β. Διανυσματικό μέγεθος με μέτρο F·d, σημείο εφαρμογής ίδιο με της δύναμης F, διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν η F και η d και φορά που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιόστροφου κοχλία.
γ.  Διανυσματικό μέγεθος με μέτρο F·d, σημείο εφαρμογής το σημείο Ο, διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν η F και η d και φορά που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιόστροφου κοχλία.
δ. Κανένα από τα παραπάνω.

Ε2.4 Η ροπή δύναμης ως προς άξονα:
α. Είναι μηδέν, αν ο φορέας της δύναμης δεν βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στον άξονα.
β. Είναι μέγιστη,  αν ο άξονας είναι παράλληλος με το φορέα της δύναμης.
γ. Είναι μηδέν, αν ο φορέας της δύναμης τέμνει τον άξονα.
δ. Είναι μηδέν μόνο αν ο φορέας της δύναμης τέμνει κάθετα τον άξονα.

Ε2.5 Ένα ζεύγος δυνάμεων αποτελείται από δύο:
α. Αντίθετες δυνάμεις.
β. Ίσες δυνάμεις με παράλληλους φορείς.
γ. Δυνάμεις με ίσα μέτρα, αντίθετη κατεύθυνση και παράλληλους φορείς.
δ. Δυνάμεις με ίσα μέτρα και με συνολική ροπή μηδέν.
ε. Τίποτα από τα παραπάνω.H  συνέχεια με ένα κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις